Cookies

V prípade návštevy webového portálu Spoločnosti na adrese https://www.covidtestbhr.sk poskytuje Spoločnosť informácie o používaní cookies.

Čo sú cookies

Cookies sú malé kúsky textových dát, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webových stránok. Cookies pomáhajú spravovať webovú stránku, poskytujú webovým stránkam základné funkcionality a zároveň Spoločnosti pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webové stránky používajú.

Aké cookies používame

Z titulu oprávneného záujmu Spoločnosti, ktorým je hlavne zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a racionalizácia riadenia Služby poskytovanej prostredníctvom webového portálu využíva Spoločnosť cookies na účely obchodnej analýzy a štatistiky. Z takýchto cookies získava Spoločnosť najmä dáta ako napríklad územie, z ktorého užívatelia na webový portál pristupujú alebo metódy či zariadenia, ktoré pre návštevu našej stránky používajú, ako sa na stránke správajú, koľko času na nej strávia atď.

Spoločnosť nevyužíva žiadne reklamné cookies.

Viac informácií o cookies: http://www.allaboutcookies.org/.

Cookies  možno rozlišovať podľa toho, na čo sú určené, na:

a)  nevyhnutné cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia do užívateľského konta na stránke alebo umožňujú prepínať medzi jazykovými verziami webových stránok a zabezpečujú zapamätanie si jazykovej voľby návštevníka. Tieto cookies je možné vypnúť zmenou nastavenia internetového prehliadača, avšak webová stránka nemusí bez nich fungovať správne. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies sú predzmluvné /zmluvné vzťahy a oprávnený záujem Spoločnosti.

b)  analytické cookies, slúžia na analýzu pohybu návštevníkov na webovej stránke, vyhodnotenie toho, aký obsah je pre návštevníka relevantný a tiež sa prostredníctvom nich získavajú údaje o demografii návštevníkov webovej stránky. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je súhlas návštevníka webovej stránky.

c)  reklamné cookies, slúžia na zobrazovanie cielenej a relevantnej reklamy. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je súhlas návštevníka webovej stránky.

Niektoré cookies sa vymažú zo zariadenia potom, čo zatvoríte okno internetového prehliadača (session cookie), iné zostávajú v zariadení uložené aj po ukončení prehliadania webových stránok (permanent cookie).

V súčasnosti sú na webovej stránke Spoločnosti používané analytické a štatistické nástroje Google Analytics spoločnosti Google, ktoré Spoločnosti pomáhajú porozumieť, akým spôsobom návštevníci webového portálu interagujú so zobrazovaným obsahom.

Súhlas s cookies a ako ich zakázať alebo odstrániť

Nastavenie cookies, hlavne ich obmedzenie, zablokovanie alebo odstránenie je možné vykonať zmenou konfigurácie internetového prehliadača. Aj keď nastavenia jednotlivých prehliadačov sa líšia, konfigurácia súborov cookies sa obvykle nachádza v ponuke „Predvoľby“ alebo „Nástroje“. Zablokovanie cookies však môže znamenať obmedzenie funkčnosti webovej stránky a v prípade nevyhnutných cookies celkovej straty prístupu na webovú stránku.

Návod na odstránenie starých cookies alebo zabránenie ukladania nových cookies je dostupný pod nižšie uvedenými odkazmi, a to pre jednotlivé typy internetových prehliadačov.

  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  • Safari: https://support.apple.com/en-gb/safari

Cookies tretích strán


V súčasnosti používa Spoločnosť na svojich webových stránkach analytické a reklamné cookies spoločnosti Google LLC. Informácie zhromažďované cookies spoločnosti Google LLC sú odosielané na servery v USA v súladu s postupmi spoločnosti Google LLC v oblasti ochrany súkromia a na základe príslušných záruk v súlade s Nariadením. Zásady spoločnosti Google LLC sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

PCR a antigénové vyšetrenie na ochorenie COVID-19

PREVÁDZKOVATEĽ

BHR medical, s.r.o.
Štefánikova 9, Nitra

info@bhrmedical.eu